Thứ Ba Lễ Nhớ Thánh Giustinô Tử Đạo: Sống là người Kitô hữu

Thái Hà (01.06.2021) – Đức Giêsu bảo họ: Của Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa”. (Mc 12,13-17)

Thánh Giustinô, trong khi bị bách hại, đã xác quyết: Chẳng ai có quyền tố cáo và bắt giữ chúng tôi, vì lẽ chúng tôi tuân giữ những giới răn của Đức Giêsu Kitô, Đấng cứu chuộc chúng tôi.

Đức Kitô là sự thật, là điểm tựa cho nhân loại. Người không những nói lên sự thật mà còn dạy con người biết đâu là sự thật chính yếu mà họ phải quy phục. Đó là chúng ta thuộc về Thiên Cháu và được Người yêu thương.

Ý thức được điều này, thánh Giustinô đã chấp nhận chịu mọi khổ hình đến hy sinh mạng sống để được thuộc trọn về Chúa. Noi gương thánh nhân, người Kitô hữu được mời gọi dâng lại cho Chúa những gì là của Người, vẫn biết rằng hành vi đó không bao giờ là cân xứng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con thoát khỏi mọi tư tưởng sai lầm và cương quyết giữ vưng niềm tin trong mọi trạng huống của cuộc đời. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…