Thứ Ba Lễ Nhớ Thánh Inhaxio Loiyola: Dứt bỏ

Thái Hà (31.07.2018) – Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa thì không thể làm môn đệ tôi được. (Lc 14,25-33)

Ảnh minh họa (Google)

Đức Giêsu đã bước đi trước trong sự từ bỏ và qua đó Người mời gọi chúng ta bước theo. Người vốn dĩ là Con Thiên Chúa, là Đấng giàu sang phú quý, và là Vua vũ trụ, nhưng Người đã trút bỏ vinh quang, danh dự, mặc lấy thân nô nệ để cứu lấy nhân loại chúng ta.

Đức Giêsu mời gọi chúng ta làm môn đệ, nhưng điều kiện Người đưa ra là “dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình”. Đây là điều kiện quá khó đối với mỗi người chúng ta, nhưng “dứt bỏ” đâu có nghĩa là không còn yêu. Đức Giêsu muốn chúng ta yêu mến Chúa trên hết; nghĩa là, vì Chúa, chúng ta có thể hy sinh mọi sự, kể cả cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình.

Để làm chứng cho tình yêu Chúa, thánh Inhaxiô đã dứt bỏ mọi sự thế gian để tận hiến cuộc đời cho Chúa. Thánh nhân muốn hết lòng phụng sự Chúa và phục vụ Giáo hội nên quyết định đi tu, trở thành một tu sĩ của Chúa. Ngài sáng lập dòng Tên với mong muốn làm cho vinh quang của Chúa được lớn hơn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho chúng con lòng can đảm dứt bỏ mọi sự chóng qua của thế gian, để chúng con có thể được trở nên môn đệ như ý Chúa muốn. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.