Thứ Ba Lễ Nhớ Thánh Irenaeus: Xin cứu lấy chúng con

Thái Hà (28.06.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, có các môn đệ theo Người. Và đây biển động dữ dội, đến nỗi sóng phủ lên thuyền, thế mà Người vẫn ngủ. Các môn đệ lại gần đánh thức Người dậy mà rằng: “Lạy Thầy, xin cứu lấy chúng con kẻo chết mất!” Chúa phán: “Hỡi những kẻ yếu lòng tin! Sao các con nhát sợ?” Bấy giờ Người chỗi dậy, truyền lệnh cho gió và biển. Và biển yên lặng như tờ! Cho nên những người ấy kinh ngạc mà rằng: “Ông này là ai mà gió và biển đều vâng phục?” (Mt 8,23-27)

Sự quan phòng của Chúa đã cho phép cơn bão tố xảy ra trong cuộc sống con người để thức tỉnh con người trở về với Ngài. Điều đó cho ta thấy con đường theo Chúa không phải lúc nào cũng bằng phẳng êm ả, nhiều khi cũng tăm tối, khó khăn và thử thách. Tuy nhiên, điều quan trọng không phải là bão tố hay khó khăn thử thách, nhưng là chúng ta phải luôn nhận thấy có Chúa hiện diện; dù lúc đó dường như Ngài không màng gì đến nguy hểm đang xảy ra cho chúng ta. Bởi vì gian nan thử thách Thiên Chúa cho xảy đến là để con người ý thức về sự yếu đuối, mỏng giòn của mình mà biết đặt niềm trông cậy vào Chúa. Cơn bão xảy ra đã làm cho các tông đồ không còn dựa vào phương tiện vật chất là chiếc thuyền đang nâng đỡ chở che các ông, cũng như không còn tự phụ vào tài năng vượt biển của mình. Trái lại, các ông ý thức mình cần đến Chúa: “Lạy Thầy, xin cứu lấy chúng con kẻo chết mất”. Chính nhờ lời cầu nguyện trông cậy, các tông đồ đã chứng kiến phép lạ và quyền năng của Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, những khó khăn thử thách làm cho chúng con gặp Chúa hãy xa rời Ngài? Xin ban cho chúng con một đức tin tuyệt đối và niềm phó thác nơi Ngài để chúng con nhận ra Chúa luôn hiện diện trong cuộc sống của chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.