Thứ Ba Lễ Nhớ Thánh Lucia: Hối hận

Thái Hà (13.12.2016) – Đức Giêsu nói với thượng tế và kỳ mục: “Tôi bảo thật các ông: Những người thu thuế và những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy như vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy”. (Mt 21, 28-32)

Image result

Vua Đa Vít cả gan phạm tội khi chiếm đoạt vợ của ông Urigia là bà Bét Seva, rồi vua còn chủ tâm giết ông nữa. Chúa sai ngôn sứ Nathan đến nhắc nhở vua. Khi nhận ra lỗi lầm của mình, vua hối hận, ăn năn. Chúa đã thương xót tha chết cho vua.

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu nhấn mạnh đến việc hối cải như là phương thế hiện hữu để được vào Nước Trời. Các thượng tế và kỳ mục luôn nhìn những người thu thuế và gái điếm với thái độ khinh thường, coi họ là những người tội lỗi. Tuy nhiên, vì bận tâm xét đoán người khác mà quên đi việc kiểm điểm bản thân, nên họ đã không nhận ra lỗi lầm của mình và hối cải trở về với Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con luôn biết ý thức thân phận tội lỗi của mình, để rồi dốc lòng ăn năn trở về với Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày

Chấm Nối Chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.