Thứ Ba Lễ Nhớ Thánh Phêrô Chanel Tử Đạo: Thiên Chúa chờ đợi “dấu lạ” nơi con người

Thái Hà (28.04.2020) – “Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài? Ngài làm được việc gì?” (Ga 6,30)

(ảnh internet)

Là người, ai cũng muốn tin vào cái gì đó vững chắc, ai cũng muốn tin vào Đấng Tuyệt Đối nào đó. Mọi người thường nói với nhau: “Không có gì là tuyệt đối, chỉ có tương đối là tuyệt đối”… Vậy mới hiểu tâm trạng của đám đông dân chúng tại hội đường Caphácnaum mà hôm nay Tin Mừng thuật lại. Họ hỏi Chúa Giêsu: “Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây?” (Ga 6,30)

Thấu hiểu tâm trạng của con người, Chúa Giêsu không làm thêm “dấu lạ” theo yêu cầu của họ, bởi Người đã làm nhưng họ không tin, Người biết có làm thêm “dấu lạ” này, họ lại đòi “dấu lạ” kia. Có lẽ họ không nhận ra “dấu lạ” vì mọi phép lạ Chúa làm chỉ mang tính “hên xui”, không có gì chắc chắn để tin, họ sợ “theo voi ăn bã mía”. Chúa Giêsu đã đổi phương án, từ bánh manna trong sâmcj Người ban cho họ bánh trường sinh là chính Ngươi, ai đến với Người sẽ không phải đói; ai tin vào Người chẳng khát bao giờ!

Bạn và tôi có dám tin, dám đến với Người và tin tưởng tuyệt đối vào Người không? Mỗi khi chúng ta trả lời “Tôi dám” thì cũng chính là “Dấu lạ” đối với Chúa – tôi nghĩ thế và Chúa đang chờ đợi “dấu lạ” nơi ta mỗi ngày.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin Chúa ở với con trong cơn tuyệt vọng! Amen.

Trích: Sống Lời Chúa.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.