Thứ Ba Lễ Nhớ Thánh Pôlicáp Tử Đạo: Cầu nguyện

Thái Hà (23.02.2021) – Xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. (Mt 6,7-15)

“Xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ”

Cầu nguyện là giây phút gặp gỡ thiêng liêng, thân mật với Đấng mà chúng ta mong muốn gặp. Trong giờ phút ấy, với những tấm lòng của người con thảo hiếu, chúng ta đơn sơ, thành kính đặt trọn con người mình trước Đấng Tối Cao. Người nhìn thấu con người ta từ trước, và trong giây phút này, Người lại thấu rõ lòng ta.

Trước người Cha hằng thấu tỏ tâm can, chugns ta không còn sợ sệt và trốn chạy. Đến với Chúa, ta đến với cả con người mình, cả thành công, lẫn thất bại; cả điều tốt ta làm, lẫn những lỗi lầm đã qua. Tất cả con người mình, quá khứ, hiện tại, và tương lai, chúng ta dâng lên Chúa.

Tương lai phía trước, ta không tham lam đòi hỏi, nhưng chỉ xin lương thực đủ dùng; với quá khứ vấp ngã lỗi lầm, thì xin Chúa xót thương tha thứ. Đến với Chúa, ta hiểu mình là ai, và khiêm nhường nép mình bên Chúa, xin Người thương ban ơn vượt qua cám dỗ. Một tấm lòng đơn sơ, chân thành và phó thác vào Chúa đẹp biết nhường bao!

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con yêu mến cầu nguyện. XIn cho con biết đến với Chúa với trọn con người của con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…