Thứ Ba Lễ Nhớ Thánh Timôthê Và Thánh Titô: Người thân của Đức Giêsu

Thái Hà (26.01.2021) – Đức Giêsu rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: “Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em, chị em, là mẹ tôi”. (Mc 3,31-35)

Đức Giáo hoàng Phanxicô từng nói: “Dự định của Thiên Chúa là làm cho tất cả chúng ta trở thành con cái của Người trong một đại gia đình duy nhất; trong đó, chúng ta sống kinh nghiệm tình yêu, lòng thương xót và sự tha thứ của Người”.

Lời của Đức Giêsu trong Tin Mừng hôm nay cho thấy trong Nước Thiên Chúa, quan hệ huyết thống không là điều kiện đảm bảo thứ bậc ưu tiên. Trật tự thông thường theo lỗi nghĩ của con người đã bị đảo ngược. Giờ đây, người thân thuộc với Đức Giêsu không chỉ là người có quan hệ máu huyết với Người, nhưng hơn hết, chính là những người biết lắng nghe và thi hành ý Thiên Chúa.

Thánh Timôthê và Titô mà chúng ta mừng kính hôm nay là chứng nhân cho việc sẵn sàng cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa, nhờ đó các ngài đã được hưởng vinh phúc Nước Trời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết lắng nghe và thi hành thánh ý Chúa để xứng đáng là con cái của Người. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…