Thứ Ba Lễ Nhớ Thánh Tôma Aquinô: Chỉ cần tin thôi

Thái Hà (28.01.2020) –  Khi ấy, Đức Giêsu nói với người đàn bà: “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh”. (Mc 5,21-43)

“Lòng tin của con đã cứu chữa con”

Đức tin tước lột mặt nạ khỏi thế giới này và tỏ ra Thiên Chúa trong mọi sự. Đức tin làm cho những từ ngữ như lo lắng, nguy hiểm, và sợ hãi trở nên vô nghĩa; nhờ đó, người tín hữu sống cuộc đời yên hàn thanh thản, với một niềm tin sâu xa – như một con trẻ được mẹ nắm tay. (Đấng đáng kính Charles de Foucauld)

Lòng tin của người phụ nữ trong trình thuật Tin Mừng hôm nay thật mạnh mẽ. Bà xác tín rằng chỉ cần chạm tay vào áo Chúa thì mình sẽ được khỏi. Và, chính niềm tin ấy đã cứu chữa bà. Như người phụ nữ, chúng ta ngày nay càng tin rằng: Đức Giêsu là quyền năng mạnh mẽ có thể chữa lành và ban ơn cứu độ cho những ai tiếp xúc với người nhờ lòng tin.

Thánh Tôma Aquinô cũng là một con người của niềm tin. Những tác phẩm của ngài thường được viết dưới chân thánh giá. Điều đó dường như cho thấy thánh nhân xác tín những gì mình viết không phải do khả năng bản thân, mà chính Thiên Chúa hoạt động nơi Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin củng cố đức tin của chúng con. Amen.

 Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.