Thứ Ba Lễ Thánh Camilô Lellis: Sám hối

Thái Hà (14.07.2020) – Bấy giờ, Người bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám hối. (Mt 11,20-24)

Mt 11: 20-24 - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Việc sám hối đã biến một Phêrô từng ba lần chối Chúa trở nên tông đồ cả, đã khiến Maria Mađalêna – một người tội lỗi, được trở thành chứng nhân đầu tiên loan báo Tin Mừng phục Sinh, và Augustinô từ một thanh niên mê lầm trong tội lỗi trở nên người bảo vệ Đức Tin của Giáo Hội và dẫn đưa biết bao nhiêu người đến với Thiên Chúa.

Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu quở trách các thánh Khôrađin, Bếtxaida vì họ không chịu sám hối và cứng lòng tin. Họ đã được Người ban cho nhiều phép lạ mà họ vẫn không nhận ra tình thương của Thiên Chúa.

Đây cũng là lời cảnh báo cho mỗi người chúng ta. Từ lúc được thành thai, chúng ta nhận được biết bao hồng ân của Chúa, nhưng liệu chúng ta có nhận ra, có sẵn sàng từ bỏ tội lỗi mà quay về với Chúa? Ước gì mỗi người chúng ta luôn biết lắng nghe tiếng Chúa và tránh xa những cám dỗ có thể kéo ta rời xa Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết nhận ra những lỗi lầm đã phạm và quyết tâm trở thành những Kitô hữu đích thực của Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…