Thứ Bảy Lễ Thánh Casimirô: Yêu kẻ thù

Thái Hà (04.03.2023) – Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em”. (Mt 5,43-48)

Người nào biết mở lòng để yêu thương và cầu nguyện cho những ai xúc phạm, sỉ nhục và làm hại mình, người ấy sẽ đạt được những thành tựu rất to lớn chỉ trong một thời gian ngắn ngủi (thánh Simêon).

Thiên Chúa là Chân, Thiện, Mỹ tuyệt đối, còn chúng ta được dựng nên theo hình ảnh Người. Thiên Chúa đã đặt “hạt giống tình yêu” vào trong chúng ta; như thế, chúng ta có sự thiện trong mình. Sự thiện ấy sẽ sinh nhiều hoa trái khi chúng ta bước đi trong ánh sáng và giáo huấn của Đức Giêsu.

Yêu thương kẻ thù tưởng chừng như không thể, nhưng lại có thể nếu chúng ta có sự bao dung trong mình. Dù thù hận có dai dẳng, dù “vết thương” có khó lành, nhưng chúng ta không thể nào làm ly mờ tiếng vọng tình yêu sâu kín trong lòng mỗi người. Mặt khác, trong sự bao dung, chúng ta không hành động đơn độc nhưng luôn có Chúa trợ giúp. Hãy đặt lòng bao dung của ta nơi Thiên Chúa, vì trong Người, chúng ta sẽ chiến thắng sự thù hận. Ơn Chúa đủ cho chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con mở lòng yêu thương và tha thứ cho những ai tự trở nên thù nghịch với chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…