Thứ Ba Lễ Thánh Gioan Lasan: Người tôi trung của Thiên Chúa

Thái Hà (07.04.2020) –  “Bấy giờ Con Người được vinh hiển, và Thiên Chúa đã được vinh hiển nơi Người” (Ga 13,21-33.36-38)

Trong thánh ý nhiệm màu của Thiên Chúa, người tôi trung sẽ biểu lộ vinh quang của Ngài. Người tôi trung, trước tiên, có ý nói dân Israel (Is 49,3); sau đó, có ý chỉ một người cụ thể. Người này sẽ được đặt làm ánh sáng muôn dân, sẽ mang ơn cứu độ của Thiên Chúa đến tận cùng trái đất (Is 49,6). Người tôi trung ấy chính là Đức Giêsu Kitô.

Đức Giêsu sẽ biểu lộ vinh quang của Thiên Chúa khi người bước vào con đường thương khó. “Bấy giờ Con Người được vinh hiển, và Thiên Chúa đã được vinh hiển nơi Người” (Ga 13,31). Đường thương khó là đường vinh quang. Đường này tôn vinh Thiên Chúa và tôn vinh con người. Bước vào đường thương khó, Đức Giêsu đã sống căn tính người tôi trung của mình một cách hoàn hảo, khi hoàn toàn tự hiến chính mình để thi hành ý Chúa Cha.

Đường thương khó luôn làm cho con người sợ hãi: đến Thánh Phêrô còn chối Thầy mình khi phải đối diện với đường thương khó. Tuy nhiên, ngài đã được ơn trở lại với Chúa, trở thành người môn đệ trung thành khi đi trọn vẹn đường thương khó của mình: ngài chịu tử đạo cùng một hình phạt đóng đanh vào thập giá.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con cũng đi vào đường thương khó của đời mình để được tham dự vào vinh quang của Chúa. Amen.

Trích: Sống Lời Chúa

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.