Thứ Ba Lễ Thánh Luy Và Thánh Giuse Calasan: Ai cũng đáng được yêu thương

Thái Hà (25.08.2020) – Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và Pharisêu đạo đức giả! Các người rửa sạch bên ngoài chén đĩa, bên trong thì đầy những chuyện cướp bóc và ăn chơi vô độ. (Mt 23,23-26)

Vào ngày Thứ Năm Tuần Thánh (13.04.2017), Đức Giáo hoàng Phanxicô đã đến nhà tù Paliano, phía nam Rome, và tại đây, Ngài đã cử hành thánh lễ tưởng niệm biến cố Tiệc Ly của Đức Giêsu. Điều đặc biệt là trong thánh lễ này, Đức Giáo hoàng đã rửa chân cho các tù nhân.

Nhiều người sẽ nghĩ rằng, những lời “khốn cho các người” mà Đức Giêsu nói với những người Pharisêu là những lời nguyền rủa gay gắt. Thế nhưng, ngẫm thêm chút nữa, chúng ta sẽ nhận ra rằng đó không phải là những lời nguyền rủa, nhưng đúng hơn là những lời chất chứa nỗi đau đớn, xót thương của Người. Đức Giêsu hằng mong muốn người Pharisêu biết thay đổi đời sống mình, biết sống công bình, yêu thương thay cho lối sống giả hình, bất công để được Thiên Chúa đoái thương.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống yêu thương, tha thứ, và cầu nguyện cho mọi người, kể cả những người bị xã hội lên án, bỏ rơi. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…