Thứ Ba Lễ Thánh Nêriô Và Thánh Akilêô: Bình an của Chúa

Thái Hà (12.05.2020) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian”. (Ga 14,27-31a)

(ảnh internet)

Lịch sử thế giới loài người là một lịch sử gắn liền với sự bất an vì nhiều lý do: chiến tranh, thiên tai, thất nghiệp, sự bất công và hố phân cách giữa người giàu và người nghèo… Người môn đệ của Chúa là phải nhập thế, sống chung với những điều đó, vậy phải làm sao để có được sự bình an?

Tin Mừng hôm nay kể chuyện Đức Giêsu hứa ban cho các môn đệ, sự bình an trong tâm hồn, chứ không phải thứ bình an ở bên ngoài và chóng qua mà chúng ta vẫn thường nghĩ. Sự bình an này xuất phát từ thái độ sống tín thác tuyệt đối vào Thiên Chúa. Có sự bình an này của Thiên Chúa, chúng ta sẽ luôn vui tươi, hạnh phúc, dù gặp bao nghịch cảnh, khó khăn trong cuộc sống hằng ngày.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết sống phó thác và tin tưởng để đạt được sự bình an đích thực của Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.