Thứ Ba Lễ Thánh Noberto: Của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa

Thái Hà (06.06.2023) – Đức Giêsu nói với mấy người Pharisêu và mấy người thuộc phe Hêrôđê rằng: “Của Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa”. (Mc 12,13-17)

Thiêng liêng và trần tục vừa có mối liên hệ vừa có sự phân biệt. Nếu nhầm lẫn giữa hai chiều kích này, người ta có nguy cơ đánh mất sự cân bằng trong đời sống của mình.

Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu đối diện với vấn đề: có được phép nộp thuế cho Xêda hay không, do nhóm Pharisêu bày ra để gài bẫy Người. Nếu Đức Giêsu trả lời “có” thì Người đã đặt mình về phía đối lập với quần chúng, còn nếu trả lời “không” thì tức khắc Người bị tố cáo để chống lại người Rôma và vì thế họ sẽ có cớ để bắt Người. Tuy nhiên, câu trả lời khôn ngoan của Đức Giêsu chỉ cho chúng ta biết rằng, ai nhìn nhận quyền bính Thiên Chúa, thì thuộc về Người.

Người Kitô hữu được mời gọi cần có thái độ nhìn nhận đúng đắn vai trò của quyền bính trần thế, với tư cách là công dân của một quốc gia, nhưng đồng thời còn có bổn phận cao hơn là “trả về cho Thiên Chúa” những điều thuộc về Người, vì ta đã nhận lãnh muôn phúc lành nơi Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban ơn soi sáng để chúng con biết phân biệt những gì thuộc về Chúa và những gì thuộc thế gian, để luôn chu toàn bổn phận mà Chúa trao phó. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…