Thứ Ba Lễ Thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại: Ra đi rao giảng

Thái Hà (25.01.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và nói: “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ; ai không tin, sẽ bị luận phạt. Và đây là những dấu lạ đi theo những người đã tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng lạ, cầm rắn trong tay, và nếu uống phải chất độc thì cũng không bị hại; họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân được lành mạnh. (Mc 16,15-18)

Trang Tin Mừng hôm nay, thuật lại việc Chúa Giêsu hiện ra với nhóm mười một và sai các ông đi rao giảng Tin Mừng. Và tất nhiên, lời mời gọi này không chỉ dành cho nhóm mười một nhưng dành cho tất cả mọi người. Trong đó, thánh Phaolô, từ một người sẵn sàng lùng bắt, tống giam tất cả những ai theo Đức Giêsu, lại trở thành một người thi hành sứ vụ hết sức nhiệt thành, mạnh mẽ và xác tín. Qua việc thi hành sứ vụ này, ông đã mang rất nhiều người đến với Chúa. Vậy điều gì đã làm thay đổi Phaolô? Điều gì đã làm cho người khác tin vào lời rao giảng của ngài? Thiết nghĩ, đó chính là kinh nghiệm của việc gặp gỡ với Lời của Thiên Chúa, chính là Đức Kitô. Vậy tôi dã có kinh nghiệm gì về Đức Kitô để nói với người khác, những người chưa biết Chúa?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã sai Ngôi Lời là Con Một Chúa đến với chúng con, nhờ vào Người mà chúng con được biến đổi, được thánh hóa. Vì thế, nguyện xin Chúa giúp chúng con được mở lòng mình ra trước Lời của Chúa. Ngõ hầu chúng con được biến đổi, từ đó có đủ sức mạnh và can đảm để thi hành sứ vụ, trở thành chứng nhân của Chúa nơi đời sống chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.