Thứ Ba Mừng Kính Đức Mẹ Lên Trời: Đức Mẹ được ân thưởng

Thái Hà (15.08.2017) – Bấy giờ, Bà Maria nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi”. (Lc 1,39-56)

Ảnh minh họa (Google)

Thời Tam Quốc, Sau khi đánh bại quân Thục hán, Ngô Vương Tôn Quyền đã ban thưởng cho các vị đại tướng 10.000 quan tiền; các tướng khác thưởng 8000 quan tiền; còn quân sĩ thì được cấp thóc gạo đủ ăn trong 2 năm. Ông thưởng ai nấy tùy theo công trạng của họ.

Mẹ Maria được Thiên Chúa ban cho hồng ân lớn lao là được đưa về trời cả hồn lẫn xác để muôn đời chiêm ngưỡng thánh nhan Thiên Chúa. Đây là hồng ân lớn nhất mà con người có thể có được. Sở dĩ mẹ Maria có được hồng ân này là vì Mẹ được Thiên Chúa chọn làm mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa.

Hơn nữa, Mẹ còn dâng hiến mọi giây phút trong đời, cũng như tất cả sức lực và tâm hồn của mình để cộng tác với Người Con yêu dấu trong công cuộc cứu độ nhân loại. Và lý do quan trọng nhất là vì Mẹ đã lắng nghe, tuân giữ và đem ra thi hành mọi điều Thiên Chúa truyền dạy.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết noi gương Đức Maria, luôn lắng nghe và thực hành lời Chúa dạy, để chúng con cũng được cùng với Mẹ chiêm ngưỡng thánh nhan Ngài trên trời. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.