Thứ Ba Ngày V Tuần Bát Nhật Giáng Sinh: Ngôi Lời ở giữa chúng ta

Thái Hà (29.12.2020) – Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ. (Lc 2,22-35)

Sách Xuất Hành có chép: Xưa kia khi dân chúa đi qua sa mạc để vào Đất Hứa, vinh quang Thiên Chúa đã ngự nơi Nhà Tạm, nơi Khám Giao Ước (x.Xh 40, 34-38) để dẫn dắt họ; khi vào Đất Hứa, dân Chúa xây Đền Thờ Giêrusalem để kính Đức Chúa, thì vinh quang Người ngự nơi Đền Thờ.

Có thể nói, Vinh Quang Thiên Chúa giờ đây không còn ở trên trời cao nữa, nhưng đã “trở nên xác phàm” để nhân loại mọi thời, mọi nơi có thể đụng chạm và cảm nếm một cách thiết thực sự hiện diện tỏ tường của Người. Vinh Quang Thiên Chúa giờ đây đã thành xương thành thịt và không chỉ chiếu tỏa trên dân Do Thái mà thôi, nhưng còn chiếu rọi vào mọi ngóc ngách của thực tại trần gian, như cụ già Simêon đã thốt lên: “Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa dành sẵn cho muôn dân: Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel Dân Ngài”.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra ánh sáng vinh quang của Thiên Chúa vẫn đang hướng dẫn chúng con đi vào nẻo đường cứu độ. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…