Thứ Ba Sau Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Một tâm hồn nhỏ bé

“Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.” (Mc 9,30-37).

MỘT TÂM HỒN NHỎ BÉ 

Hàng năm, tạp chí Forbes thường đưa ra bảng xếp hạng 10 người quyền lực nhất thế giới. Một cách tự nhiên, ai cũng muốn có tên trong danh sách ấy. Điều đó cho thấy đam mê quyền lực như là một bản năng rất mạnh mẽ trong con người. Tuy nhiên, bản năng này không phù hợp với vương quốc mà Đức Giêsu thiết lập, vì đây là là vương quốc của hòa bình với những tâm hồn đơn sơ, khiêm tốn và hy sinh phục vụ mọi người.

Trong Tin Mừng, hình ảnh “em nhỏ” nói lên tính đơn sơ chân thành, trong sạch, không có những toan tính xấu; biết tin tưởng vào cha mẹ. Qua đó, Đức Giêsu muốn cho con người biết sống tinh thần đơn sơ, khiêm tốn và phục vụ; sống tín thác vào tình yêu của Chúa quan phòng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con có tinh thần khiêm nhu, hăng say phục vụ, và trở nên đôi mắt yêu thương, đôi bàn tay mềm mại, và đôi chân không biết mỏi của Ngài, để trong mọi sự Ngài được vinh danh. Amen!

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…