Thứ Ba Thánh Martinô Porres: Từ khước

Thái Hà (03.11.2020) – Đức Giêsu nói: “Tôi nói cho các anh biết: Những khách đã được mời trước kia, không ai sẽ được dự tiệc của tôi”. (Lc 14,15-24)

Một viện phụ tìm đến một ẩn sĩ than thở: “Trước kia tu viện chúng tôi là trung tâm hành hương, lúc nào cũng vang tiếng cầu kinh, nhưng bây giờ tu viện lại vắng người ra vào, phải chăng vì tội của ai đó mà Thiên Chúa giáng phạt?” Vị ẩn sĩ trả lời: “Tội đã xảy ra trong cộng đoàn là tội vô tình. Đấng Cứu Thế đã cải trang thành một người giữa chư vị mà chư vị không nhận ra Người và đã từ khước Người”.

Dụ ngôn về bữa tiệc trong bài Tin Mừng hôm nay ám chỉ cuộc sống vĩnh cửu. Israel là dân tộc được mời dự tiệc cưới trước tiên. Nhưng các thực khách được mời lại khước từ. Đức Giêsu loan báo Tin Mừng cứu độ nhưng Israel đã từ chối Người.

Đức Giêsu cảnh cáo người Do Thái: không ai trong họ được dự nếm tiệc của Thiên Chúa. Những người luật sĩ và Kinh sư chẳng khác gì đám khách được mời. Họ được mời song lại khước từ. Bởi thế, Thiên Chúa kêu gọi những kẻ nghèo, hạng người cùng khổ khác và ban cho họ ơn cứu rỗi của Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết thinh lặng để lắng nghe tiếng Ngài, và không từ khước khi Ngài viếng thăm. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…