Thứ Ba Tuần Bát Nhật Phục Sinh: Những gặp gỡ ơn phúc

“Chúa Giêsu gọi: “Maria”. Quay mặt lại, bà thưa Người: Rabboni!” (Ga 20,11-18)

(ảnh internet)


Cuộc gặp gỡ giữa Mađalêna với Chúa Phục Sinh là cuộc gặp gỡ mang đến cho đời sống của bà một chân trời mới và một định hướng rõ ràng.

Có hai mức độ gặp gỡ. Mức độ thứ nhất là giữa Mađalêna với “Người làm vườn”, như thể tình cờ bà gặp một người xa lạ, rồi hỏi thăm những thông tin mình đang cần: “Xin cho tôi biết ông đã đặt Người ở đâu, để tôi đến lấy xác Người”. Mức gặp gỡ này chỉ dừng lại ở việc trao đổi thông tin.

Mức độ thứ hai là giữa Mađalêna với Đấng Phục Sinh là Chúa Giêsu. Người biết và gọi chính tên bà: Maria. Người biết cuộc đời và tâm hồn bà, với khổ đau của tội lỗi, nước mắt của hoán cải, niềm xác tín vào ơn tha thứ, niềm hy vọng được ơn cứu rỗi, niềm yêu mến vì được mến yêu. Phần bà thì được nghe tiếng Chúa và nhận ra Chúa phục sinh: Rabboni – Lạy Thầy. Đó là cuộc gặp gỡ ơn phúc giữa hai người từng hiểu biết nhau, yêu mến nhau.

Đời người có biết bao cuộc gặp gỡ, nhưng được mấy cuộc, nhưng được mấy cuộc gặp gỡ ơn phúc có ý nghĩa cứu rỗi nhân sinh? Sống niềm tin Kitô giáo chính la đi vào cuộc gặp gỡ ơn phúc với Đức Kitô, Đấng mở ra cho đời Kitô hữu một chân trời mới và một định hướng rõ ràng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, gặp gỡ Chúa và nhận ra Ngài là một ơn ban, xin cho con gặp gỡ và nhận ra Ngài mỗi ngày trong đời sống của con. Amen.

Trích: Sống Lời Chúa

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.