Thứ Ba Tuần I Mùa Chay: Cầu nguyện

Thái Hà (28.02.2023) – Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại, họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhậm lời. Đừng bắt chước họ, Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì trước khi anh em cầu xin”. (Mt 6,7-15)

Cầu nguyện không phải là nói nhiều. Cầu nguyện không hệ tại lập luận sao cho chặt chẽ để thuyết phục Đấng mà con người muốn cầu xin. Ngôn ngữ trong cầu nguyện tuy cần thiết nhưng tâm tình tín thác còn quan trọng hơn.

Đức Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện cho danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Dẫu lời nguyện cầu của chúng ta không thêm gì cho Thiên Chúa, nhưng với tâm tình của một người con thảo hiếu, chắc chắn những lời cầu xin lương thiện sẽ làm đẹp lòng Người và Người những muốn chúng ta cầu xin như thế.

Qua lời cầu nguyện, chúng ta thiết lập mối tương quan với Chúa. Chúng ta mời Chúa ngự vào tâm hồn mình để xin Người chữa lành những thương tích và gãy đổ trong ta. Qua cầu nguyện, chúng ta kết hiệp với Chúa nhiều hơn, nhờ đó cũng biết yêu mến tha nhân nhiều hơn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con xin dâng Ngài toàn bộ cuộc sống của con; xin Ngài thánh hóa và nối kết con với tha nhân. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…