Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng: Phúc thay kẻ được thấy

Thái Hà (05.12.2023) – Đức Giêsu nói: “Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy”. (Lc 10,21-24)

Ngoài các mối phúc trong bài giảng trên núi, Đức Giêsu còn nói về mối phúc dành cho ai không thấy mà tin hay mối phúc dành cho kẻ được thấy chính Người.

Trong bài Tin Mừng, do được Thánh Thần tác động, Đức Giêsu đã chúc tụng Thiên Chúa vì đã mặc khải chân lý cho những kẻ bé mọn. Trong lịch sử cứu độ, các ngôn sứ đã không ngừng loan báo về Đấng Mêsia, Đấng sẽ đến và cứu độ con người khỏi tội lỗi. Ngôn sứ chí được mặc khải qua lời nói, và chưa được diện kiến Đấng Mêsia. Niềm hạnh phúc và vinh dự của đời ngôn sứ chỉ là mong được gặp gỡ Đấng Mêsia một lần, như trường hợp của ông Simêon. Như vậy, các môn đệ thật có phúc khi được chiêm ngưỡng Đấng Mêsia, đó chính là Đức Giêsu. Và khi hiểu biết về Đức Giêsu, họ chũng hiểu biết chân lý về Chúa Cha. Thật vậy, niềm khát vọng của con người là được chiêm ngưỡng, gặp gỡ Đấng mà họ tôn thờ. Các Kitô hữu không ngừng mong chờ được thấy Thiên Chúa “mặt giáp mặt”, như là cùng đích của cuộc đời, là cội nguồn của hạnh phúc.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, chúng con khao khát được chiêm ngưỡng dung nhan rạng ngời của Ngài. Xin giúp con chuẩn bị để chờ đón Chúa đến trong vinh quang. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…