Thứ Ba Tuần I Thường Niên: Người dùng uy quyền mà trừ quỷ

Thái Hà (11.01.2022) – (Đến thành Caphácnaum), ngày nghỉ lễ, Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường. Người ta kinh ngạc về giáo lý của Người, vì Người giảng dạy người ta như Đấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ.

Đang lúc đó, trong hội đường có một người bị thuần ô uế ám, nên thét lên rằng: “Hỡi Giêsu Nazareth, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông. Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao. Tôi biết ông là ai: là Đấng Thánh của Thiên Chúa”. Chúa Giêsu quát bảo nó rằng: “Hãy im đi, và ra khỏi người này”. Thần ô uế liền dằn vật người ấy, thét lên một tiếng lớn, rồi xuất khỏi người ấy. Mọi người kinh ngạc hỏi nhau rằng: “Cái chi vậy. Đây là một giáo lý mới ư. Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho các thần ô uế, và chúng vâng lệnh Người”. Danh tiếng Người liền đồn ra khắp mọi nơi, và lan tràn khắp vùng lân cận xứ Galilêa. (Mc 1,21-28)

Chúa Giêsu đã dùng lời quyền năng mà xua trừ ma quỷ và ngăn cấm chúng dùng lời cám dỗ để làm trật hướng đi của Chúa. Mục đích của Chúa là rao giảng cho mọi người tin vào Lời của Người và thực hành Lời đó trong cuộc sống của họ. Con người ngày hôm nay hay tìm kiếm và chạy đến với những người, những nơi có dấu lạ. Họ tìm kiếm và tin Chúa ở bên ngoài mà quên đi cần phải gặp Chúa trong Lời của Người, vì cám dỗ để có những “kinh ngạc” về cảm xúc thì luôn hấp dẫn hơn là đọc, lắng nghe, suy gẫm và thực hành Lời Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con của thời đại hôm nay không còn được nghe thấy Chúa giảng dạy hay thấy Chúa thực hiện những phép lạ. Nhưng chúng con tin Chúa vẫn luôn hiện diện trong các bí tích khi Giáo Hội cử hành và trong Lời Chúa mỗi khi chúng con đọc. Xin Chúa làm cho chúng con vững tin vào Chúa bằng một đức tin bền vững trước những thách đố trong đời sống “chuộng dấu lạ” hôm nay. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.