Thứ Ba Tuần I Thường Niên: Satan không bao giờ ngủ

Thái Hà (12.01.2021) – “Ông Giêsu Nadarét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!” (Mc 1,21-28)

Trong một cuộc nói chuyện trên đài truyền hình ý TV200, Đức Giáo hoàng Phanxicô nhấn mạnh: “Phải tránh đối thoại với Sâtn. Vì nếu chúng ta bắt đầu đối thoại với nó thì chúng ta sẽ thua, nó thông minh hơn chúng ta… và nó lật nhào chúng ta, nó làm chúng ta quay đầu và chúng ta thua… Không, nó phải cút đi”.

Thật thế, Satan không bao giờ ngủ và chúng ta không phải là đối thủ xứng tầm để có thể đối thoại với nó. Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã thể hiện thái độ cương quyết và dứt khoát với ma quỷ: “Hãy im đi và ra khỏi người này!” Đức Giêsu thật sự là “Đấng Thánh của Thiên Chúa” đầy uy quyền trong lời nói và việc làm. Mặc dù ma quỷ có thể nhận biết điều đó và tuyên xưng về Người, nhưng Người không cần và cũng không chấp nhận để nó lên tiếng.

Qua việc trừ quỷ, Đức Giêsu thể hiện quyền năng tuyệt đối của Người. Dù ma quỷ có hiện hữu nhưng Thiên Chúa vẫn là tiếng nói cuối cùng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con một con tim nhạy bén, cùng ý chí mạnh mẽ để vượt thắng những cám dỗ ngọt ngào của ma quỷ và luôn quyết tâm xa lánh tội lỗi. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…