Thứ Ba Tuần II Mùa Chay: Dấu chỉ

Thái Hà (18.04.2023) – Đức Giêsu nói: “Thật, tôi bảo thật ông: chúng tôi nói những điều chúng tôi biết, chúng tôi làm chứng về những điều chúng tôi đã thấy, nhưng các ông không nhận lời chứng của chúng tôi”. (Ga 3,7b-15)

Vào ngày 28 thàng 4 năm 2001, khi buổi chầu Thánh Thể đang diễn ra tại giáo xứ thánh Maria ở Chirattakhoman, Ấn Độ, thì đột nhiên có ba vết đỏ xuất hiện trên Bánh thánh. Vị linh mục không biết phải làm gì và đã đưa Bánh thánh trở lại nhà tạm.

Đức Giêsu đến thế gian là dấu chỉ khai mào ơn cứu độ với những dấu lạ và cuộc “xuất hành” của Người. Việc thấy những dấu chỉ phải dẫn đưa người ta đến chỗ tin vào ĐỨc GIêsu, những dấu chỉ tỏ lộ vinh quang của Người, đó là những lời chứng về vinh quang Nước Trời. Nhưng những người đồng thời với Đức Giêsu đã chối bỏ, không tin nhận. Đức Giêsu phục sinh là lời chứng chắc chắn về ơn cứu độ. Niềm hy vọng về hạnh phúc mai hậu được đảm bảo, để những ai tin vào Người, dù chết cũng được sống lại. Từ bây giờ, chúng ta được tham dự vào mầu nhiệm cuộc sống mới của Đức Kitô qua những dấu chỉ bí tích.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin mở con mắt đức tin cho chúng con, để chúng con nhận ra những dấu chỉ của Chúa và nhận thấy vinh quang của Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…