Thứ Ba Tuần II Mùa Chay: Đời sống phục vụ

Thái Hà (02.03.2021) – Trong anh em, người làm lớn hơn cả phải làm người phục vụ anh em. (Mt 23,1-12)

Sau 15 năm làm Giám mục địa phận Sài Gòn, Đức Cha Gioan Cassaigne đã tình nguyện về sống giữa những bệnh nhân phong cùi thân yêu ở Di Linh. Ngài thật là một chứng nhân về đời sống yêu thương và phục vụ, được nhiều người Việt cũng như thế giới cảm phục và thương mến.

Trong giáo lý của Thầy Giêsu, người làm lớn không hệ tại ở quyền bính hay được phục vụ, nhưng là người phục vụ. Điều này nghe có vẻ lý tưởng đối với con người trong thời đại chúng ta hôm nay, vì giữa lý thuyết và thự hành dường như luôn có một khoảng cách nhất định. Thế nhưng, đối với Đức Giêsu, lý thuyết và thực hành luôn gắn liền với nhau, vì Người không nói điều gì mà không làm gương trước. Điều này được thể hiện rõ trong bữa Tiệc Ly, Người rửa chân cho các môn đệ để nêu gương cho các ông về đời sống phục vụ, và muốn các ông cũng làm như vậy, vì các ông chỉ có một Thầy, còn tất cả là anh em với nhau.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con khi chọn Chúa làm gia nghiệp, cũng biết noi gương Ngài mà hết tình phục vụ anh em, Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…