Thứ Ba Tuần II Mùa Chay: Người phục vụ

Thái Hà (14.03.2017) – Bấy giờ Đức Giêsu nói với dân chúng và các môn đệ rằng: “Trong anh em, người làm lớn hơn cả phải là người phục vụ anh em”. (Mt 23,1-12)

Kết quả hình ảnh
Ảnh minh họa (Google)

Một nhà báo hỏi mẹ Têrêsa Calcutta: “Mẹ đang điều khiển một nhà dòng có ảnh hưởng khắp thế giới, vậy có bao giờ mẹ nghĩ đến chuyện về hưu không? Khi về hưu mẹ sẽ làm gì?”. Mẹ ôn tồn trả lời: “Tôi sẵn sàng về hưu nếu đó là ý Chúa. Việc của Chúa đã có Chúa lo. Còn tôi sẽ làm gì ấy à? Tôi sẽ ở với các chị em của tôi, sẽ dọn dẹp nhà vệ sinh cho các chị, để các chị có nhiều thời giờ đi giúp đỡ những người nghèo”.

Đức Giêsu khẳng định trách nhiệm và bổn phận của người “làm lớn” trong cộn đoàn là phục vụ những người dưới quyền. Càng làm lớn càng phải phục vụ nhiều hơn.

Mở rộng ra, Đức Giêsu muốn chúng ta hãy sẵn lòng chăm sóc, giúp đỡ những người đau khổ, bất hạnh, những người bị xem là thấp kém xung quanh chúng ta. Điều này thật cấp thiết khi xã hội thực dụng ngày nay đang hướng con người đến sự hưởng thụ và thích được phục vụ hơn là phục vụ người khác.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết thực thi lời Chúa bằng một cuộc sống yêu thương phục vụ đến quên mình. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.