Thứ Ba Tuần II Mùa Chay: Nói mà không làm

Thái Hà (15.03.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: “Các luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên tòa Môsê; vậy những gì họ nói với các ngươi, hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ, vì họ nói mà không làm. Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta, còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử. Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy, vì thế họ nới rộng thẻ kinh, may dài tua áo. Họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi đường phố và được người ta xưng hô là “thầy” […] (Mt 23,1-12)

Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta cũng có thể bắt gặp rất nhiều tính cách của con người khi đối diện với công việc hay tuân giữ lề luật: đó có thể là người nói mà không làm hay nói cách khác là “miệng lưỡi đỡ chân tay”; hoặc nói một đằng làm một nẻo; hoặc làm trước nói sau; hoặc không nói mà làm. Vì thế, trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã phê phán thái độ giả hình trong việc tuân giữ luật của các luật sĩ và các người biệt phái. Họ coi tôn giáo và lề luật như là cách thức để tô điểm và củng cố cho quyền lợi, địa vị của mình. Đồng thời, Lời Chúa còn giúp chúng ta minh định một điều đó là sự thống nhất trong lời nói và việc làm của chúng ta. Bởi vì, từ lời nói đi đến việc làm là một khoảng cách rất xa vời. Nhưng nếu lời nói đó đi đôi với việc làm, mà Người còn nêu gương cho chúng ta khi Người đã làm, đã sôgns trước khi mời gọi chúng ta thực hành, noi theo.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con ý thức việc tuân giữ lề luật, chu toàn các bổn phận trong đời sống đức tin xuất phát từ lòng yêu mến Chúa, yêu mến Giáo Hội của mình. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.