Thứ Ba Tuần II Phục Sinh: Con người cũng phải được giương cao

Thái Hà (09.04.2024) – Đức Giêsu nói: “Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy”. (Ga 3,7b-15)

Chuyện kể về cậu bé người Ấn Độ, một theo đạo Hinđu thì luôn tìm cách chê bai Thiên Chúa của cậu bé Công giáo. Một ngày kia, cậu ta lại dở giọng ra và nói: “Thiên Chúa của tôi thì quyền thế, mạnh mẽ, giàu có, chứ đâu nào như Thiên Chúa của bạn?” Cậu bé Công giáo lắng nghe và ôn tồn đáp lại: “Nhưng Thiên Chúa của bạn thì không chết cho bạn, còn Thiên Chúa của tôi thì chết đi cho tôi!”

Để tin nhận Đức Giêsu, con người không chỉ phải thấy những việc làm cả thể của Người, mà còn phải nhìn Người trên thập giá nữa. Với hình ảnh con rắn đồng chịu treo lên cao để được nhìn ngắm, Đức Giêsu ám chỉ đến cái chết của Người trên thập giá. Như vậy, biết Đức Giêsu và tin nhận Người là có thể nhận ra vinh quang khi Người bị treo trên thập giá, đó là chân dung đích thực của Con Thiên Chúa mà con người cần phải nhận ra và chiêm ngắm.

Cầu nguyện: “Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin cho chúng con một đức tin kiên vững để luôn biết đón nhận sự sống đời đời phát sinh từ cuộc khổ nạn của Ngài trên thập giá. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…