Thứ Ba Tuần II Phục Sinh: Đức tin đem lại sự sống

Thái Hà (12.04.2021) – Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì đước sống muôn đời. (Ga 3,7b-15)

Anh Nick Vujicic, người Úc, là một người khuyết tật được đông đảo khán giả thế giới kính phục, nể trọng. Bất chấp những khó khăn và hạn chế về thể lý, anh vẫn sống mãnh liệt, sinh ích cho đời, nhờ đức tin mạnh mẽ.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu cũng nhấn mạnh với Nicôđêmô rằng đức tin sẽ mang lại sự sống cho con người. Ở đây, đức tin không phải là tâm tình tôn giáo mơ hồ, chung chung, nhưng là một xác tín chắc chắn, nơi một đối tượng cụ thể: “Ai tin vào Người Con thì được sống muôn đời”. Đúc Giêsu mặc khải chính Người là Con Thiên Chúa, Đấng từ trời mà xuống. Đấng có thể làm những việc vượt quá nghĩ tưởng  của chúng ta. Đức Giêsu mời gọi chúng ta đặt niềm tín thác nơi Người, nghĩa là hết lòng gắn bó với Người, bước theo đường Người chỉ dạy, để nhờ đó chúng ta được sống muôn đời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin thêm niềm tin cho chúng con. Xin cho chúng con được suốt đời gắn bó với Chúa và vui hưởng sự sống muôn đời. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…