Thứ Ba Tuần II Phục Sinh: Hãy tái sinh mỗi ngày

Thái Hà (05.04.2016) – “Các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên” (Ga 3,7)

Khi Chúa Giêsu nói với ông Nicôđêmô rằng, ông cần phải được sinh ra lần nữa, ông đã hiểu sai ý  Chúa và nghĩ rằng Chúa Giêsu đang nói về việc sinh ra từ lòng mẹ lần nữa. Vì thế, Chúa Giêsu đã làm rõ ý nghĩa hơn cho ông và cho chính mỗi người chúng ta nữa, rằng con người cần phải được “tái sinh bởi ơn trên”. Có lẽ khi nghe vậy chúng ta sẽ nghĩ ngay đến Bí Tích Rửa Tội, và đúng như vậy nhưng ở đây còn có những ý nghĩa khác nữa. “Sinh ra lần nữa bởi ơn trên” nghĩa là chúng ta vui mừng đón ạn ơn lành từ phép Rửa Tội như là một nguồn sống mới cho cả nhân loại.truyen-hat-chua-nay-mam-xanh

Hơn nữa, sự tái sinh đó không phải là một sự kiện chỉ xảy ra một lần trong đời như là một quá trình kéo dài trong suốt cuộc đời của mỗi người. Chúng ta được tái sinh nhờ việc đón nhận thế giới hiện tại cùng những con người trong đó với một tình thương vô biên và một lòng can trường mạnh mẽ để loại bỏ tất cả những gì đối nghịch với tinh thần của Chúa Kitô. Như thế, chúng ta đang được tái sinh bởi ơn trên mỗi ngày cho đến hết cuộc đời của mình.

Paul Pennick

Cầu Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết đón nhận ơn tái sinh bởi ơn trên mỗi ngày qua việc đón nhận, bảo vệ và yêu thương thế giới mà chúng con đang sống.

Quyết Tâm: Làm mới mình bằng những sáng kiến của con tim.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.