Thứ Ba Tuần II Thường Niên: “Con người làm chủ ngày Sabát”

Thái Hà (18.01.2022) – Vào một ngày Sabát, Chúa Giêsu đi qua đồng lúa, môn đệ Người vừa đi vừa bứt lúa. Tức thì những người biệt phái thưa Người rằng: “Kìa Thầy xem. Tại sao ngày Sabát người ta làm điều không được phép như vậy”. Người trả lời rằng: “Các ông chưa bao giờ độc thấy điều mà Đavít đã làm khi gài và các cận vệ phải túng cực và bị đói ư. Người đã vào nhà Chúa thời thượng tế Abiata thế nào, và đã ăn bánh dâng trên bàn thờ mà chỉ mình thượng tế được ăn, và đã cho các cận vệ cùng ăn thế nào”. Và Người bảo họ rằng: “Ngày Sabát làm ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sabát; cho nên Con Người cũng làm chủ ngày Sabát”. (Mc 2,23-28)

Người Do Thái luôn tuân giữ Lề Luật, nhất là những quy định giữ ngày Sabát. Là những người lãnh đạo, nhóm biệt phái còn cụ thể  hóa qua việc cắt nghĩa Lề luật một cách chi li dẫn đến thái quá. Điều đó được thể hiện qua việc họ trách cứ Cháu vì các môn đệ đã bức bông lúa. Thánh Máccô không giải thích vì sao các ông lại làm như vậy, nhưng qua thánh sử Matthêu ta tìm ra lý do vì các ông đang đói. Nhãn quan của họ không nhìn ra nhu cầu cần kíp của những người anh em mình đang túng thiếu. Họ lên tiếng không phải để bảo vệ lề luật, nhưng lợi dùng luật lệ để bóp nghẹt người khác kể cả khi cấp bách. Chúa Giêsu lên tiếng cảnh tỉnh họ. Người giải thích cho họ biết cần phải nhìn đến ý nghĩa đích thực của việc giữ luật ngày Sabát. “Ngày Sabát làm ra vì loài người” nghĩa là phẩm giá con người phải là đối tượng ưu tiên mà lề luật cần bảo vệ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa cho con quyền làm chủ cả ngày của Chúa. Chúa muốn con khi sống ngày dành cho Chúa, cũng là sống ngày dành cho con. Xin cho con trong ngày đó biết ưu tiên thờ phượng Chúa, sống cho chính mình, đồng thời làm phong phú đời sống tha nhân. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.