Thứ Ba Tuần II Thường Niên: Con người làm chủ ngày Sabát

Thái Hà (14.01.2019) –  Người nói tiếp: “Ngày Sabát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày Sabát”. (Mc 2,23-28)

(Ảnh internet)

Giữ ngày Sabát là một điều luật rất quan trọng đối với người Do Thái. Các sách luật đã qui định những hình phạt rất nặng đối với những ai vi phạm ngày này.

Giữ ngày Sabát là điều tốt, nhưng vì óc nệ luật, người Pharisêu đã lãng quên ý nghĩa cốt yếu của việc tuân giữ luật. Trong đoạn Tin Mừng hôn nay, Đức Giêsu nhắc nhở ý nghĩa đích thực ấy; luật là vì con người, tinh thần của luật hệ ở tình yêu; luật mang lại sự tự do và sự sống, chứ không kìm hãm sự sống.

Ngày Sabát được tạo ra cho con người. Kitô hữu cử hành ngày này để nhắc nhở mình sống phẩm giá con người đúng nghĩa, một con người tự do, không nô lệ cho bất cứ gì. Ngày này chính là ngày thánh, dành riêng cho Thiên Chúa.

Là Kitô hữu, chúng ta không giữ ngày Sabát, những giữ ngày Chúa nhật. Chúa nhật là ngày của Chúa, ngày dành cho Chúa và cho tha nhân.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin xóa bỏ nơi chúng con lối suy nghĩ nệ luật, để chúng con biết giữ ngày Chúa nhật đúng nghĩa đối với tinh thần tự do của con cái Chúa. Amen.

 Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.