Thứ Ba Tuần II Thường Niên: Luật của Thiên Chúa

Thái Hà (19.01.2021) – Ngày Sabát được tạo nên cho con người, chức không phải con người cho ngày Sabát. Bởi đó, Con Người làm chủ ngày Sabát. (Mc 2,23-28)

Bất cứ một quốc gia, tổ chức hay cơ quan nào cũng đều có những luật lệ. Luật này tựa như cán cân để giữ vững sự ổn định và hài hòa giữa các thành viên với nhau. Như vậy, luật đề ra để thăng tiến và phát triển con người chứ không phải để giảm thiểu và hạ bệ phẩm giá của họ.

Thế thì tại sao Thiên Chúa lại trách móc các ông Pharisêu về việc bắt mọi người tuân giữ ngày Sabát. Trước hết, luật không phải chỉ được giữ trên mặt chữ. Thứ hai, các ông tuân giữ luật nhưng luật ấy không đem lại thăng tiến và phát triển con người. Người ta giữ luật làm gì khi bỏ qua sự khốn khổ của người anh em đồng loại. Luật được trở nên viên mãn khi nó được nối kết trong sự yêu thương. Chúa Giêsu đã minh chứng cho chúng ta về điều đó, khi kết hợp giữa lòng thương xót với những chế tài của luật.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn biết sống yêu thương và tôn trọng phẩm giá của người khác. Amen. 

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…