Thứ Ba Tuần II Thường Niên: Tinh thần của ngày Sabát

Thái Hà (22.01.2019) – Ngày Sabát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày Sabát. (Mc 2,23-28)

Ảnh minh họa (Google)

Luật Do Thái rất khắt khe về ngày Sabát: về việc chữa bệnh, nếu là cho bệnh đừng nặng hơn thì không sao, nhưng nếu cố gắng làm cho bệnh tình của bệnh nhân thuyên giảm thì vi phạm luật ngày Sabát…

Người ta hẳn đã quên đi mục đích của việc giữ luật ngày Sabát: ngày để con người có thời gian nghỉ ngơi hầu nhớ đến công trình tạo dựng và giải thoát của Chúa. Bởi vậy họ đã diễn giải, bày vẽ ra phức tạp, làm khổ người khác. Cụ thể, ở bài Tin Mừng hôm nay, các người Pharisêu đã vận dụng để bắt bẻ việc các môn đệ bứt lúa ăn cho đỡ đói trong ngày Sabát.

Ngày nay, Giáo Hội đã không nghỉ ngày Sabát nữa, nhưng nghỉ ngày Chúa phục sinhm ngày thứ nhất trong tuần. Chúa nhật là ngày của Chúa và cũng là ngày của con người, để con người có thời gian nghỉ ngơi, gặp gỡ thăm hỏi nhau, tham dự Thánh Lễ, làm các việc lành bác ái…

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con thoát khỏi sự ràng buộc của lợi nhuận tiền tài, để có thể dành ngày Chúa nhật cho Chúa, cho tha nhân, và làm mới bản thân mình. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.