Thứ Ba Tuần III Mùa Chay: Sự tha thứ

Thái Hà (22.03.2022) – Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần không?” Chúa Giêsu đáp: “Ta không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy. Về vấn đề này, thì Nước Trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết, người ta dẫn đến vua một người mắc nợ mười ngàn nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sấp mình dưới chân chủ và van lơn rằng: “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn và tôi sẽ trả cho ngài tất cả”. Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y. Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y một trăm bạc. Y tóm lấy, bóp cổ mà nói rằng: “Hãy trả nợ cho ta”. Bấy giờ người bạn sấp mình dưới chân và van lơn rằng: “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh”. Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục, cho đến khi trả nợ xong. Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó, rất khổ tâm, họ liền đi thuật với chủ tất cả câu truyện. Bấy giờ chủ đòi y đến và bảo rằng: “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta; còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi?” Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến khi trả hết nợ. Vậy Cha Ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình”. (Mt 18,21-35)

Điểm sáng trong trang Tin Mừng hôm nay chính là sự tha thứ. Tha thứ làm cho tâm hồn và thân xác con người được thanh thản và bình an. Nếu ta tha thứ cho anh chị em thế nào, thì Thiên Chúa cũng tha thứ cho chúng ta như vậy (Mt 6,15). Sự tha thứ tận đáy lòng chỉ có thể làm được khi ta có tình yêu. Chúng ta phải xác quyết rằng: chỉ có yêu thương mới là cầu nối đưa chúng ta đến với sự tha thứ. Nhưng để có tình yêu mà tha thứ người khác, trước hết, ta cần phải có kinh nghiệm bản thân dược tha thứ vì tình yêu. Muốn được như vậy, hãy siêng năng chạy đến với tòa giải tội. Vì chính nơi đây, chúng ta sẽ cảm nhận được tình yêu tha thứ của Thiên Chúa dành cho tội nhân là như thế nào.

Cầu nguyện: Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi chí thánh, xin cho con can đảm đối mặt với những bất hòa chia rẽ, và biết cảm nhận được nhu cầu của người, nhất là biết quảng đại như Đức Kitô, Đấng đã yêu thương, tha thứ cho những ai xúc phạm đến mình. Nhờ đó, mỗi ngày, nhân loại được sống hạnh phúc trong yêu thương. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.