Thứ Ba Tuần III Mùa Chay: Tha thứ

Thái Hà (05.03.2024) – Bấy giờ ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?” Đức Giêsu đáp: “Thầy không bảo là đến bảy, nhưng là đến bảy mươi lần bảy”. (Mt 18,21-35)

Căng thẳng giữa các quốc gia trên thế giới là chủ đề được rất nhiều các nhà lãnh đạo tôn giáo quan tâm. Những cuộc chiến tranh đẫm máu vẫn còn đó, nó gây ra biết bao đau thương và hậu quả cho nhân loại. Mầm mống của những điều này có lẽ chính là sự hận thù.

Kitô giáo vẫn luôn được mọi người biết đến qua những sứ điệp yêu thương cao đẹp. Một trong những biểu hiện của đặc tính ấy chính là sự tha thứ mà Đức Giêsu đề cập trong bài Tin Mừng hôm nay. Chúa không những mời gọi con người tha thứ một lần, hai lần nhưng là tha thứ luôn mãi vì chính Người là Đấng không bao giờ giới hạn sự tha thứ của mình.

Thiết nghĩ để có thể tha thứ được thì trước hết mỗi người cần nhận ra thân phận tội nhân của mình và thân phận ấy đã được Chúa thương xót như thế nào.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn cảm nghiệm được tình thương cao vời của Chúa để chúng con cũng có thể sống điều đó với tha nhân. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…