Thứ Ba Tuần III Mùa Chay: Tha thứ cho nhau

Thái Hà (14.03.2023) – Đức Giêsu đáp: “Thầy không bảo là tha đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy”. (Mt 18,21-35)

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, thánh Mattheu thuật lại cho chúng ta một bài học về sự tha thứ. Ông Phêrô đã đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: “thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến bảy lần không?” Đức Giêsu trả lời phải tha thứ đến bảy mươi lần bảy.

Liền sau đó, Đức Giêsu đã kể dụ ngôn Tên mắc nợ không biết thương xót để mình hoạ cho bài học của Người. Theo đó, có một người mắc nợ ông chủ một số tiền rất lớn, nhưng anh đã được ông chủ tha cho khi anh nài van ông. Nhưng đến lượt mình, anh lại không tha thứ cho một người khác đã mắc nợ anh một số tiền rất nhỏ. Và ông chủ đã nổi cơn thịnh nộ, đòi buộc anh phải trả đủ số nợ mà anh đã nợ ông.

Trong cuộc sống, có lẽ ai trong chúng ta cũng từng phạm phải những lỗi lầm thiếu sót nào đó với Chúa và với nhau. Thế nhưng, Chúa vẫn luôn yêu thương và tha thứ cho chúng ta. Như thế, đến lượt mình, chúng ta cũng được mời gọi tha thứ cho nhau.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết tha thứ cho nhau, như Chúa đã tha thứ cho chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…