Thứ Ba Tuần III Mùa Vọng: Nguồn gốc

Thái Hà (17.12.2019) –  Như thế, tính chung lại thì: từ tổ phụ Ápraham đến vua Đavít, là mười bốn đời, từ vùa Đavít đến thời lưu đày ở Babylon là mười bốn đời; và từ thời lưu đày ở Babylon đến Đức Kitô, cũng là mười bốn đời. (Mt 1,11-17)

Thánh Augustinô nói rằng: “Có hai cách cứu chuộc một người: một là nâng họ dậy khỏi chốn sa lầy, hai là phòng ngừa cho họ tránh khỏi ngã xuống”.

Tin Mừng hôm nay liệt kê gia phả Đức Giêsu. Bằng gia phả này cho thấy biến cố Đức Giêsu nhập thể và được sinh hạ là một biến cố lịch sử có thật và đã được chuẩn bị từ rất lâu. Bẳng gia phả còn cho thấy sự khiêm hạ của Đức Giêsu, Đấng vốn dĩ là Thiên Chúa mà lại muốn sống như người trần thế chỉ vì yêu con người.

Sự hiện diện của Đức Giêsu trong gia phả đã biến đổi những con người lầm lỗi thành những người cộng tác vào trong công trình cứu chuộc. Đối với Thiên Chúa, không ai trong chúng ta là người vô dụng. Mọi người đều có thể cộng tác vào công trình cứu chuộc.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con thật có phúc vì được gia nhập vào Hội Thánh. Xin giúp chúng con cảm nghiệm được niềm vui này để chia sẻ với những ai chưa biết Chúa. Amen.

 Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.