Thứ Ba Tuần III Phục Sinh: Dấu lạ để nhận biết Thiên Chúa

Thái Hà (20.04.2021) – Khi ấy, đám đông thưa Chúa Giêsu: “Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài?” (Ga 6,30-35)

Sách Công Vụ Tông Đồ có thuật lại sự kiện một số người Do Thái đã ném đá thánh Stêphanô vì đã lên án hành vi xấu xa của họ, và dám rao giảng danh Đức Giêsu. Trước cái chết đau đớn đang gần kề, thánh nhân đã quỳ xuống, lớn tiếng kêu lên rằng: “Lạy Chúa, xin đừng trách cứ họ về tội lỗi này…” và ngài cũng xin Chúa tha cho kẻ giết mình, đây hẳn phải là một “dấu lạ”, một điều lạ lùng với những người chứng kiến hôm ấy.

Trong trình thuật Tin Mừng hôm nay, người Do Thái muốn Đức Giêsu làm một dấu lạ để họ tin rằng Đức Giêsu đã cho họ biết một “dấu lạ” không gì khác hơn là chính Người, là bánh bởi trời đích thực, là Ngôi Hai Thiên Chúa đã tự nguyện xuống trần, chịu muôn vàn khổ nhục, ngõ hầu mưu ích cho toàn thể nhân loại.

Cầu nguyện: Xin Chúa giúp chúng con dám trở nên những “dấu lạ” của tình yêu và sự thật, để làm chứng cho Chúa trong thế giới hôm nay. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…