Thứ Ba Tuần III Thường Niên: Thi hành ý Chúa

Thái Hà (23.01.2024) – Đức Giêsu rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh chị em, là mẹ tôi”. (Mc 3,31-35)

Yêu mến Thiên Chúa là làm theo thánh ý Người. Đó cũng là điều kiện để trở nên người thân cận của Đức Giêsu. Người muốn dạy ta rằng: Tình yêu phải biểu tỏ cụ thể bằng hành động.

Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy, Đức Giêsu kiến tạo một gia đình thiêng liêng. Gia đình đó gồm những ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, nghĩa là ai lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành trong đời sống của họ.

Thi hành ý Thiên Chúa không phải chỉ qua những công việc vĩ đại mà còn bằng cách chu toàn các bổn phận hằng ngày. Nói rõ hơn, bổn phận của người môn đệ là phải từ bỏ ý riêng mình, sẵn sàng vác thập giá của mình hằng ngày mà theo Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con làm mọi việc theo ý Ngài muốn và theo cách Ngài ưa chuộng. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…