Thứ Ba Tuần IV Mùa Chay: “Anh muốn được lành bệnh không?”

Thái Hà (29.03.2022) – Nhân dịp lễ của người Do-thái, Đức Giê-su lên Giê-ru-sa-lem. Tại Giê-ru-sa-lem, gần Cửa Chiên, có một hồ nước, tiếng Híp-ri gọi là Bết-da-tha. Hồ này có năm hành lang. Nhiều người đau ốm, đui mù, què quặt, bất toại nằm la liệt ở đó, chờ cho nước động, Ở đó, có một người đau ốm đã ba mươi tám năm. Đức Giê-su thấy anh ta nằm đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu, thì nói: “Anh có muốn khỏi bệnh không?” Bệnh nhân đáp: “Thưa Ngài, khi nước khuấy lên, không có người đem tôi xuống hồ. Lúc tôi tới đó, thì đã có người khác xuống trước mất rồi!” Đức Giê-su bảo: “Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi!” Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng và đi được. (Ga 5,1-3.5-16)

Đức Kitô hỏi anh đau liệt “Anh muốn được lành bệnh không?” Một câu hỏi xem ra rất lạ đời, vì ai lại không muốn mình được khỏi bệnh. Nhưng nếu đó làm ột căn bệnh của tâm hồn, một chứng bại liệt của đức tin, một sự vui thích đắm chìm trong tội lỗi, thì câu hỏi ấy của Đức Giêsu Kitô không phải là không có lý.

Câu hỏi mà Chúa Giêsu đã hỏi người đau liệt năm xưa, ngày hôm nay Thiên Chúa cũng hỏi chúng ta, “con có muốn khỏi bệnh không?” Và câu trả lời của bạn là như thế nào? Bạn có thật sự mong muốn để Người giúp bạn thoát khỏi một tình trạng tội lỗi nào đó mà chúng đang cho bạn sự “ngọt ngào” không?

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con nhận ra những “chứng bệnh” trong tâm hồn mà theo thời gian dường như chúng con đã trở nên quá đỗi thân quen với chúng, đến nỗi không muốn tách rời. Lạy Chúa, xin giải cứu chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.