Thứ Ba Tuần IV Mùa Chay: Cái nhìn của lòng thương xót

Thái Hà (21.03.2023) – Đức Giêsu bảo: “Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi!” Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng và đi được”. (Ga 5,1-3a.5-16)

Bếtdatha là một hồ nước hình chữ nhật, dài 120 mét và rộng 60 mét, nằm về mạn Bắc của Giêrusalem, gần ngay Cửa Chiên là nơi xưa kia dùng để lấy nước rửa máu chiên hiến tế. Chung quanh hồ này có năm hành lang cho khách thăm viếng và bệnh nhân tới chờ phép lạ. Mỗi khi hồ có nước động thì đó là dấu chỉ có một thiên thần xuống ban phép lạ chữa lành, và ai xuống nước đầu tiên thì được hưởng phép lạ ấy.

Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đến hồ và thấy các bệnh nhân la liệt năm chờ chực sẵn bên hồ. Giữa muôn vàn bệnh nhân như thế, Người nhận ra một người cô đơn và đáng thương nhất. Anh ta đơn độc. Độc giả cũng cỏ thể cảm nhận được sự đơn độc ấy qua lời nói anh thưa với Chúa: “Không có người đem tôi xuống hồ”. ANh bệnh tật quá lâu rồi, ba mươi tám năm chiến đấu với bệnh tật của mình. Rồi hôm nay, anh đã gặp được Đức Giêsu. Anh không cần phải được đem đi đâu cả, vì hôm nay, anh đã được Lòng Thương Xót chạm đến và chữa lành.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con có cái nhìn cảm thông để nhận ra nỗi đau khổ của anh chị em đang cần đến con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…