Thứ Ba Tuần IV Mùa Chay: Được giải thoát

Thái Hà (13.03.2018) – Khi ấy, Đức Giêsu nói: “Này, anh đã được khỏi bệnh. Đừng phạm tội nữa, kẻo phải khốn hơn trước!” (Ga 5,1-3a.5-16)

Ảnh minh họa (Google)

Một bác sĩ nọ có một người con gái bị bại liệt, mọi chữa chạy bằng y học đều không có kết quả gì. Người bạn của vị bác sĩ khuyên ông đưa con gái đến với Đức Mẹ Lộ Đức để xin ơn chữa lành. Vị bác sĩ liền nói: “Nếu tôi thấy con gái tôi trỗi dậy và đi lại được, tôi sẽ tin rằng Thiên Chúa hiện hữu!” Và chuyến đi đến Lộ Đức, con gái ông đã được chữa lành.

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu chữa bệnh cho người bất toại 38 năm được khỏi. Nhưng không chỉ chữa bệnh phần xác của người bất toại, Đức Giêsu còn chữa bệnh phần hồn cho người này nữa: “Anh đã được giải thoát”.

Mùa chay là mùa của thanh luyện. Giáo hội mời gọi tín hữu kết hiệp với Đức Kitô khổ nạn bằng cách sống tâm tình tin tưởng phó thác, nhờ đó niềm tin của chúng ta được thanh luyện và chúng ta sẽ cảm nhận được tình yêu của Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết nhận ra tội lỗi của mình và mau mắn chạy đến với Chúa. Xin cho chúng con hằng gắn bó với Chúa để được giải thoát và sống muôn đời. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.