Thứ Ba Tuần IV Mùa Chay: Nước hằng sống

Thái Hà (24.03.2020) –  “Trong số đó, có một người nằm đau liệt đã ba mươi tám năm”. (Ga 5,1-3a.5-16)

(ảnh internet)

Trong đền thờ Giêrusalem, gần cửa Chiên, cạnh hồ Bêtsaida, có rất nhiều người đau yếu, mù lòa, què quặt, bất toại nằm la liệt, chờ được chữa lành; trong số đó, có một người nằm đau liệt đã 38 năm. Ông bất hạnh hơn những người cùng cảnh: vì hễ mỗi khi nước động, ông từ mình lết tới, thì đã có người tới trước ông! Nhưng, ông may mắn hơn họ bội phần vì thứ nước ông được chạm tới chính là Đức Giêsu Kitô, Nước Hằng Sống!

Chúa luôn là bạn của những ai cô đơn, không bạn hữu; giúp đơ những người không được ai giúp đỡ. Chúa không bận tâm về sự mê tín, nằm chờ nước động, nhưng chỉ muốn giúp đỡ và chữa lành người bệnh đã phải chờ chực quá lâu: 38 năm. Với lòng muốn tha thiết, với nỗ lực con người, cùng Chúa cứu thế: “Hãy đứng dậy!”, ông đã cố gắng hết mình và phép lạ đã xảy ra!

Cùng với người bại liệt được chữa lành, chúng ta hãy không ngừng cảm tạ Thiên Chúa: Người cho chúng ta nước uống, Người cho chúng ta một đất nước để định cư; và Người sẽ ân thưởng Nước Trời cho chúng ta, nếu chúng ta xứng đáng là công dân trong Nước đó. Hãy cố gắng cộng tác với ơn Chúa mỗi ngày! Thiên Chúa luôn yêu thương, nhân từ, trắc ẩn! Người sẽ chữa lành xác thân, linh hồn chúng ta!

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin Ngài hãy đụng chạm đến con mỗi ngày, để con ý thức hơn về hành trình sống ơn gọi là con của Ngài. Amen.

Trích: Sống Lời Chúa

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.