Thứ Ba Tuần IV Mùa Chay: Vượt qua giới hạn

Thái Hà (12.03.2024) – Bệnh nhân đáp: “Thưa Ngài, khi nước khuấy lên, không có người đem tôi xuống hồ. Lúc tôi tới đó, thì đã có người khác xuống trước mất rồi!” (Ga 5,1-3a.5-16)

Đức giáo hoàng Phanxicô đã viết trong Thông điệp Fratelli Tuti: “sự hiện hữu của mỗi người chúng ta có mối liên kết sâu xa với sự hiện hữu của những người khác”.

Bài Tin Mừng ngày hôm nay cho ta thấy lỗi sống “vô cảm” của những con người sống xung quanh “kẻ đau ốm”. Đã hơn ba mươi tám năm nhưng chẳng ai “muốn biết tên anh và cũng không ai giúp anh xuôgns hồ để được khỏi bệnh.

Trong Mùa Chay, Mẹ Hiền Giáo Hội mời gọi con cái mình “hâm nóng” lại tình bác ai huynh đệ trong đời sống thường ngày. Bác ái không bó hẹp trong tương quan giữa những người Kitô hữu với nhau. Bác ái không thể bị đóng khung trong gia đình hay xứ đạo. Bác ái cũng không được khép kín trong nội vi của cộng đoàn tu viện. Bác ái là phá bỏ giới hạn, là mở ra với mọi phận người, đặc beiẹt là những người đang sống ở “vùng ngoại biên” của niềm tin và nhưgnx người bị gạt ra bên lề xã hội.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết đặt mình vào cảnh huống của anh chị em để chúng con được hiệp nhất với nhau trong tình yêu của Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…