Thứ Ba Tuần IV Mùa Vọng: Nguồn vui ở nơi Thiên Chúa

Thái Hà (22.12.2020) – Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. (Lc 1,46-56)

Đức Giáo hoàng Phaolô VI viết: “Magnificat là lời cầu nguyện tuyệt vời của Mẹ Maria… Bài ca của Đức Trinh Nữ đã trở thành lời cầu nguyện của Hội thánh trong mọi thời đại”. (Tông huấn Marialis Cultus)

Cảm nhận được những điều cao cả mà Đấng Toàn Năng đã làm cho mình, Mẹ Maria cất cao lời ngợi khen Thiên Chúa. Trước hết, Mẹ ý thức về thân phận hèn mọi nhưng lại được chọn làm thân mẫu Đấng Cứu Thế. Hơn nữa, sự mừng vui của Mẹ còn đặt nền trên niềm vui của một dân tộc sắp được cứu thoát. Mẹ ca ngợi Thiên chúa vì đã thực hiện lời hứa cứu độ Israel.

Thiên Chúa yêu thương ta và luôn mãi làm điều tốt nhất cho ta. Trong cuộc sống, ắt có những lúc ta không thể hiểu được những điều cao trọng Thiên Chúa đã làm cho ta, để mà cất cao lời tạ ơn. Vì vậy, ước chi ta biết noi gương Mẹ Maria mà luôn tin vào Thiên Chúa là Đấng yêu thương và luôn làm điều tốt nhất cho ta, mà ca tụng tạ ơn Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chi khi ở bên Ngài, hồn con mới được an vui. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…