Thứ Ba Tuần IX Thường Niên: Trả về Thiên Chúa

Thái Hà (04.06.2024) – Đức Giêsu bảo họ: “Của Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa”. (Mc 12,13-17)

Trong đoạn Tin Mừng, tưởng chừng Đức Giêsu bị những người Pharisêu đặt vào thế khó xử khi họ đòi Người phải bày tỏ lập trường đối với việc nộp thuế cho đế quốc. Câu trả lời của Đức Giêsu cho thấy đường lối cứu ddộ của Thiên Chúa không thể bị lệ thuộc hay chịu sự chi phối bởi những vấn đề chính trị.

Đức Giêsu không chống lại đế quốc, cũng chẳng chống lại dân tộc. Người đến trần gian là để khai mở Vương quốc của Thiên Chúa. Người cũng không có ý tách biệt chuyện của con người với chuyện của Thiên Chúa. Nếu người ta đã phải có nghĩa vụ của một công dân trong một đất nước, thì người ta lại càng phải ý thức hơn nghĩa vụ đối với Thiên Chúa. Kể cả những ai đang nắm giữ quyền bính trần gian cũng phải có nghĩa vụ này.

Khi nhìn nhận chủ quyền tối cao của Thiên Chúa bằng sự tôn kính và thờ phượng, là chúng ta “trả về Thiên Chúa” điều thuộc về Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết “sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc” để ánh sáng Tin Mừng của Chúa được tỏa lan đến cho đồng bào của chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
chấm nối chấm…