Thứ Ba Tuần I Mùa Chay: Lạy Cha chúng con ở trên trời

Thái Hà (03.03.2020) –  “Lạy Cha chúng con ở trên trời”. (Mt 6,7-15)

Có được niềm tin vào một Thiên Chúa là chủ trời đất, toàn năng và hiện diện khắp mọi nơi, là một ơn lớn. Tôi được biết Thiên Chúa ấy qua truyền thống của Do Thái giáo, của Giáo Hội, và tôi chấp nhận như vậy. Tuy nhiên, Thiên Chúa ấy có thể gây ra cho tôi cảm giác sợ hãi và xa lạ. Qua lời kinh Chúa Giêsu dạy khi cầu nguyện, Thiên Chúa xa lạ ấy lại là Cha của tôi. Nhờ Chúa Giêsu đến chia sẻ phận người với tôi, tôi được chia sẻ phận làm con như Người, tôi được trở nên con Thiên Chúa.

Biết được như vậy vẫn chưa đủ. Chúa Giêsu mời gọi tôi đi vào tương quan cụ thể với Cha trên trời, một tương quan tình yêu và thuộc về. Tương quan này đưa tôi vào một viễn tưởng sống, một nhân sinh quan mới, nơi ấy, tôi được bao bọc trong tình thương của Cha. Tương quan ấy cần được đào sâu, tới mức tôi khao khát và muốn làm vinh danh Cha, làm cho mọi người nhìn nhận tình thương của Cha; tôi cũng muốn xin Cha duy trì tôi trong tương quan ấy, để tránh những thói xấu và tinh thần thế gian loại tôi khỏi tương quan với Cha

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con đọc kinh Lạy Cha với tâm tinh một lời thân thưa thực sự, từ cõi lòng, để đi vào tương quan với Thiên Chúa là Cha đầy tình thương. Amen.

 

Lm. Giuse Trịnh Duy Suýt, SJ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.