Thứ Ba Tuần I Mùa Thường Niên: Sức mạnh của Lời Chúa

Thái Hà (10.01.2017) – Có một người bị thần ô uế nhập, la lên rằng: “Ông Giêsu Nadarét, chuyện chúng tôi can gì đến ông ma ông đến tiêu diệt chúng tôi?”. Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó: “Câm đi, hãy xuất khỏi người này!”. Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng và xuất khỏi anh ta. (Mc 1.21-28)

Image result
Ảnh minh họa (Google)

Tại Hội nghị Diên Hồng, lời nói của cậu bé Trần Quốc Toản không được lắng nghe vì người ta cho rằng cậu còn bé, biết gì mà nói. Lời nói của bác nông dân có lúc được nghe, nhưng cũng có lúc không được nghe, vì bác chỉ là một người dân quê mùa. Nhà vua thì khác. Khi ông nói, dù chỉ một lời, mọi người đều răm rắp tuân hành.

Thực tế cuộc sống cho thấy, uy tín của người nói càng cao thì lời họ nói càng có giá trị. Trong câu chuyện hôm nay, Đức Giêsu chỉ quát một lời là thần ô uế phải sợ hãi và tuân theo. Vì sao? Vì Đức Giêsu là Ngôi Hai Thiên Chúa và lời nói của Người là lời nói của chính Thiên Chúa, mà lời Chúa thì có giá trị lớn lao: Lời Chúa xua đuổi ác thần, tha thứ tội lỗi, chữa lành tâm hồn, kiến tạo bình an và hiệp nhất.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết yêu mến lắng nghe, đồng thời siêng năng học hỏi và suy ngẫm Lời Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.